Uncategorized

Category

Upis traje od 22. do 23.08.2022. godine. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje muzička škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, kandidati su dužni dostaviti slijedeća dokumenta: Zahtjev za upis (poseban formular) Svjedodžba o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (orginal) i list profesionalne orijentacije (orginal) Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i...
Read More
Rang lista kandidata za prijem u radni odnos – 2022 (17. august)
Read More

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Department Contact Info

School Of Law

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources