PRIJAVE ZA UPIS

PRIJAVE ZA UPIS , U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE „ČESTMIR MIRKO DUŠEK“ TUZLA , PRIMAJU SE OD:

 • Od 13. do 15. juna za prvi upisni rok
 • Od 20. do 22. juna za drugi upisni rok

Za prijavu  na konkurs za upis u prvi razred Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla , kandidati su dužni dostaviti  slijedeća dokumenta:

 • Zahtjev za upis (poseban formular)
 • Svjedodžba o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (original) i list profesionalne orjentacije (original)
 • Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (original)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o polaganju eksterne mature učenika u osnovnoj školi (original)
 • Potvrdu o obavljenom specijalističkom pregledu kod specijaliste za uho , grlo i nos
 • Druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

Kandidati  koji konkurišu za upis u Srednju muzičku školu, polažu prijemni ispit koji je ELIMINATORAN.

PRIJEMNI ISPIT U PRVOM UPISNOM ROKU

16. juni

Odsjek Muzičar

(klavir,harmonika,gitara,violina,klarinet,solo pjevanje,flauta,truba,violončelo,udaraljke). Pismeni rad iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti 16. juni  u 9 sati. Praktični ispit iz glavnog predmeta  16. juni u 12 sati (Raspored polaganja za odsjek Muzičar objavit će se na oglasnoj ploči škole)

16. juni

Odsjek muzičar općeg smjera

Pismeni rad iz bosanskog , hrvatskog i srpskog jezika i književnosti  16. juna  u 9 sati. Praktični ispit za provjeru muzičkih sposobnosti ,Teorija muzike i Solfeđo 16. juna u  12 sati. (Raspored i vrijeme polaganja za odsjek Muzičar općeg smjera , objavit će se na oglasnoj ploči škole).

PRIJEMNI ISPIT U DRUGOM UPISNOM ROKU

23. juni

Odsjek Muzičar

(klavir , harmonika, gitara, violina, klarinet , solo pjevanje, flauta, truba ,violončelo , udaraljke). Pismeni rad iz bosanskog , hrvatskog i srpskog jezika i književnosti  23. juni u 9 sati. Praktični ispit iz glavnog predmeta 23. juni u 12 sati.

23. juni

Odsjek muzičar općeg smjera

Pismeni rad iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 23 juni u 9 sati. Praktični ispit za provjeru  muzičkih sposobnosti, Teorija muzike i Solfeđo 23 juna u 12 sati.

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

MUZIČAR (klavirist, gitarist, harmonikaš, flautist, violinist, klarinetist, pjevač, truba, violončelist, udaraljkaš)

Prijemni ispit se sastoji iz:

 • Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti
 • Praktični ispit iz glavnog predmeta (gradivo na nivou završnog razreda Osnovne muzičke škole)

 

MUZIČAR OPĆEG SMJERA

 Prijemni ispit za muzičara općeg smjera se sastoji iz:

 • Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
 • Provjere muzičkih sposobnosti (sluh,ritam,muzička memorija)

Teorije muzike i solfeđa (osnovni teorijski pojmovi , ljestvica , intervali , akordi itd.)

Gdje priložiti potrebne dokumente?

Adresa škole je:

Mirze Delibašića 14,

Tuzla 75000

Bosna i Hercegovina