Odsjeci

Nastavni plan i program - Muzičar općeg smjera
Redni broj Nastavni predmeti Sedmično časova Ukupno (%)
A. Opće obrazovanje I II III IV
1. Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
4 Historija-Povijest 2 2 4
5 Fizika – Akustika 2 2
6 Likovna kultura 2 2
7 Tjelesni I zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
8 Demokratija ljudskih prava 2 2
9 Sociologija 2 2
10 Estetika 2 2
Ukupno A: 15 11 9 9 44 (39%)
B. Stručno obrazovanje
1. Solfeđo 3 3 2 2 10
2. Klavir 2 2 2 2 8
3. Hor – Orkestar 4 4 4 4 16
4. Drugi instrument 1 1 1 1 4
5. Muzička teorija 3 3
6. Vokalna tehnika 2 2
7. Harmonija 3 3 2 8
8. Kontrapunkt 3 2 2 7
9 Muzički oblici 2 2 4
10. Historija muzike sa poznavanjem muzičke literature 2 2 2 6
11. Poznavanje instrumenata 2 2
12. Sviranje horskih partitura 1 1 2
13. Osnovi dirigiranja 2 2 4
14. Muzički folklor 1 1
15. Audio-video tehnika  – 1 1
Ukupno B: 15 19 22 22 78 (63,94%)
Ukupno A+B: 30 30 31 31 122 (100%)
Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti
1. Fakultativna nastava  – 70 60
2. Dodatna nastava do  70 70 70 60
3. Slobodne aktivnosti učenika kulturna i javna djelatnost do  70 70 70 60
4. Rad sa odjeljenskom zajednicom  35 35 35 30
Nastavni plan i program - Muzičar instrumentalist
Redni broj Nastavni predmeti Sedmično časova Ukupno (%)
A. Opće obrazovanje I II III IV  
1. Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12
2. Strani jezik 2 2 2 2 8
4 Historija-Povijest 2 2 4
5 Fizika – Akustika 2 2
6 Likovna kultura 2 2
7 Tjelesni I zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
8 Demokratija ljudskih prava 2 2
9 Sociologija 2 2
10 Estetika 2 2
Ukupno A: 15 11 9 9 44 (39%)
B. Stručno obrazovanje          
1. Glavni predmet 3 3 3 3 12
2. Korepeticija – klaviristi 1 1 2
3. Korepeticija – ostali 1 1 1 1 4
4. Kamerna muzika – instrumentalisti 1 1 1 1 4
5. Kamerna muzika – solo pjevači 1 1 2
6. Orkestar – Hor 4 4 4 4 16
7. Klavir uporedni – instrumentalisti 1 1 2
8. Klavir uporedni – solo pjevači 2 1 1 1 5
9 Solfeđo 2 2 2 2 8
10. Muzička teorija 2 2
11. Harmonijska analiza 2 2 4
12. Kontrapunkt 2 2 4
13. Muzički oblici 2 2 4
14. Historija muzike sa poznavanjem muzičke literature 2 2 2 6
15. Poznavanje instrumenata  – 2 2
15. Talijanski jezik-Solo pjevači  – 1 1 2
Ukupno B – Solo pjevači: 14 17 21 19 71
Ukupno B – Klaviristi: 12 16 19 17 62 (61%)
Ukupno B – Ostali: 14 18 19 17 68
Ukupno A+B – Solo pjevači: 29 28 30 28 115
Ukupno A+B – Klaviristi: 27 27 28 26 108 (100%)
Ukupno A+B – Ostali: 29 29 28 26 112
Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti            
1. Fakultativna nastava  – 72 60  
2. Dodatna nastava do  72 72 72 60  
3. Slobodne aktivnosti učenika kulturna i javna djelatnost do  72 72 72 60  
4. Rad sa odjeljenskom zajednicom  36 36 36 30