Muzičar općeg smjera

Odsjek muzičar općeg smjera učenici mogu pohađati samostalno ili u kombinaciji sa instrumentalnim odsjekom.

To je odsjek koji učenicima, pored sviranja klavira i još jednog uporednog instrumenta, produbljuje muzičko znanje i pojašnjava principe muzičke umjetnosti. Razumjevanjem teoretskih postavki muzičkih djela učenicima će ovaj odsjek pomoći da unaprijede svoje izvedbe, razviju sluh i pjevačke sposobnosti.

Muzičko-teoretski predmeti tokom četverogodišnjeg školovanja na odsjeku Muzičar općeg smjera su:  Muzička teorija, Solfeđo, Vokalna tehnika, Historija muzike sa poznavanjem muzičke literature, Harmonija, Kontrapunkt, Muzički oblici, Audio-Video tehnika, Muzički folklor, Sviranje horskih partitura, Dirigovanje, Poznavanje instrumenata i Horsko pjevanje ili Orkestar. Pored ovih predmeta, učenici uče po gimnazijskom programu predmete: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Tjelesni i zdravstveni odgoj, Likovna kultura, Estetika, Vjeronauka/Historija religije, Historija, Fizika-akustika.

PROFESORI ODSJEKA:

  • Marica Grabovičkićprof., solfeđo, historija muzike, muzički folklor
  • Dragan Divjakprof., harmonija, harmonska analiza, audio-video tehnika
  • Edina Zulićprof., solfeđo, historija muzike, muzička teorija
  • Lejla Mulaosmanovićprof., dirigovanje, sviranje horskih partitura, hor, kamerni orkestar gudača
  • Melika Behlilovićprof., kontrapunkt, muzički oblici, šef Aktiva muzičko-teoretskih predmeta.