Puhački odsjek

Puhački aktiv sastoji se od slj. instrumenata: Flauta, Solo pjevanje, Klarinet i Truba.

Na svakom od ovih odsjeka nastava je organizovana  individualno ili u manjim grupama što omogućava maksimalan individualni razvoj svakog učenika.

U prethodnim  godinama učenici puhačkog aktiva osvajili su nagrade na prestižnim takmicenjima  (Federalni i regionalnom nivo).

Profesionalan i kontinuiran rad profesora i učenika uvijek daje izuzetan rezultat.

Pored nastavno- edukativnog  rada bave se i izvodjackom aktivnošću što uveliko doprinosi izvanrednom kvalitetu u direktnom radu sa učenicima.

Učenici našeg aktiva nalaze se na prestižnim akademijama širom svijeta a jedan dio već je završio svoju edukaciju i bavi se izvodjackom ili profesorskom djelatnošću.

PROFESORI ODSJEKA:

  • Senija Berberovićflauta
  • Lejla Teskeredžićsolo pjevanje
  • Kenan Hasićsolo pjevanje
  • Vedran Kolaševićtruba
  • Darija Jahićstručni saradnik - korepetitor