OBAVIJEST: PRIJAVE ZA UPIS, U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE „ČESTMIR MIRKO DUŠEK“ TUZLA

PRIJAVE ZA  UPIS , U PRVI  RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE „ČESTMIR MIRKO DUŠEK“ TUZLA , U  PRVOM  UPISNOM  ROKU PRIMAJU SE OD:

 8 JUNA   DO  12 JUNA 2020.godine

15 JUNA  DO  17 JUNA 2020.godine

Za prijavu  na konkurs za upis u prvi razred Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla , kandidati su dužni dostaviti  slijedeća dokumenta:

  • Zahtjev  za upis (poseban formular)
  • Svjedodžba o završenom IX  razredu devetogodišnje osnovne škole (original) i list profesionalne orjentacije (original)
  • Uvjerenje o uspjehu u  VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole(original)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Potvrdu o obavljenom specijalističkom pregledu kod specijaliste za uho , grlo i nos
  • Druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis učenika  u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

Kandidati  koji konkurišu za upis u Srednju muzičku školu, polažu prijemni ispit koji je ELIMINATORAN.

PRIJEMNI  ISPIT  U  PRVOM UPISNOM ROKU ĆE SE OBAVITI  13.JUNA 2020.godine

13.jun – Odsjek  Muzičar – (klavir,harmonika,gitara,violina,klarinet,solo pjevanje,flauta,truba,violončelo,udaraljke)

Pismeni rad iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti 13.juna u 9 sati

Praktični ispit iz glavnog predmeta će se obaviti 13.juna sa početkom u 12 sati

(Raspored polaganja za odsjek Muzičar objavit će se na oglasnoj ploči)

13.jun – Odsjek muzičar općeg smjera

Pismeni rad iz bosanskog ,hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 13.juna u 9 sati

Praktični ispit za provjeru muzičkih sposobnosti ,Teorija muzike i Solfeđo počinje u 12 sati

(Raspored i vrijeme polaganja za odsjek Muzičar općeg smjera , objavit će se na oglasnoj ploči škole)

PRIJAVE  ZA  UPIS  U  DRUGOM  UPISNOM  ROKU PRIMAJU  SE OD 15.JUNA DO 17.JUNA 2020.godine

PRIJEMNI  ISPIT  U  DRUGOM UPISNOM ROKU  ĆE SE OBAVITI  18.JUNA 2019.godine

18. juna – Odsjek Muzičar (klavir , violina, gitara,harmonika,klarinet,solo pjevanje, flauta,truba, violončelo,udaraljke)

Pismeni rad iz bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 18. juna u 9 sati

Praktični ispit iz glavnog predmeta će se obaviti 18. juna 2020.godine sa početkom u 12 sati

(Raspored polaganja za odsjek muzičar objavit će se na oglasnoj ploči škole)

18. juna – Odsjek muzičar općeg smjera

Pismeni rad iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti 18. juna u 9 sati

Praktični ispit za provjeru muzičkih sposobnosti teorija muzike i solfeđo počinje u 12 sati

(Raspored polaganja za odsjek Muzičar općeg smjera , objavit će se na oglasnoj ploči škole)

PROGRAM  PRIJEMNOG  ISPITA

1.MUZIČAR (klavirist, gitarist, harmonikaš, flautist, violinist, klarinetist, pjevač, truba, violončelist , udaraljkaš)

Prijemni ispit se sastoji iz:

      –     Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti

      –     Praktični ispit iz glavnog predmeta (gradivo na nivou završnog razreda Osnovne muzičke škole)

2.MUZIČAR OPĆEG SMJERA

Prijemni ispit za muzičara općeg smjera se sastoji iz:

  • Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti
  • Provjere muzičkih sposobnosti (sluh,ritam,muzička memorija)
  • Teorije muzike i solfeđa (osnovni teorijski pojmovi , ljestvica , intervali , akordi itd.)

                                                                                             D I R E K T O R

                                                                                            Dejan  Milkunić