Srednja muzička škola “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla prima nove učenike, otvoren je upis u prvi razred.

Upis traje od 22. do 23.08.2022. godine. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje muzička škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, kandidati su dužni dostaviti slijedeća dokumenta:

 • Zahtjev za upis (poseban formular)
 • Svjedodžba o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (orginal) i list profesionalne orijentacije (orginal)
 • Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (orginal)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o polaganju eksterne mature učenika u osnovnoj školi (orginal)
 • Potvrdu o obavljenom specijalističkom pregledu kod specijaliste za uho, grlo i nos
 • Druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

Kandidati koji konkurišu za upis u Srednju muzičku školu, polažu prijemni ispit koji je ELIMINATORAN.

Prijemni ispit u prvom upisnom roku:

25. august – Odsjek muzičar – (klavir, harmonika, gitara, violina, klarinet, solo, pjevanje, flauta, truba, violončelo, udaraljke).
Pismeni rad iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 25. august u 09:00h

Praktični ispit iz glavnog predmeta 25. august u 12:00h
(Raspored polaganja za odsjek Muzičar objavit će se na oglasnoj ploći škole)

25. august – Odsjek muzičar općeg smjera

Pisemni rad iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 25. august u 09:00h
Praktični ispit za provjeru muzičkih sposobnosti, Teorija muzika i Solfeđo 25. august u 12:00h

(RASPORED I VRIJEME POLAGANJA ZA ODSJEK MUZIČAR OPĆEG SMJERA, OBJAVIT ĆE SE NA OGLASNOJ PLOĆI ŠKOLE)

U nastavku program prijemnog ispita:

 1. Muzičar (klavirist, gitarist, harmonikaš, flautist, violinist, klarinetist, pjevač, truba, Violončelist, udaraljkaš)

Prijemni ispit se sastoji iz:

 • Pismenog rada iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
 • Praktični ispit iz glavnog predmeta (gradivo na nivou završenog razreda Osnovne muzičke škole)

2. Muzičar općeg smjera

Prijemni ispit za muzičara općeg smjera se sastoji iz:

 • Pismenog rada iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
 • Provjere muzičkih sposobnosti (sluh, ritam, muzička memorija)
 • Teorije muzke i solfeđa (osnovni teorijski pojmovi, ljestvica, intervali, akordi itd.)