3. UPISNI ROK – OBAVIJEST

PRIJAVE ZA  UPIS , U PRVI  RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE „ČESTMIR MIRKO DUŠEK“ TUZLA , U  TREĆEM   UPISNOM  ROKU PRIMAJU SE OD:

20 AVGUSTA  DO  21 AVGUSTA  2020.godine

Za prijavu  na konkurs za upis u prvi razred Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla , kandidati su dužni dostaviti  slijedeća dokumenta:

–              Zahtjev  za upis (poseban formular)

–              Svjedodžba o završenom IX  razredu devetogodišnje osnovne škole (original) i list profesionalne orjentacije (original)

–              Uvjerenje o uspjehu u  VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole(original)

–              Izvod iz matične knjige rođenih

–              Potvrdu o obavljenom specijalističkom pregledu kod specijaliste za uho , grlo i nos

–              Druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis učenika  u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

Kandidati  koji konkurišu za upis u Srednju muzičku školu, polažu prijemni ispit koji je ELIMINATORAN.


PRIJEMNI  ISPIT  U  TREĆEM  UPISNOM ROKU ĆE SE OBAVITI  24.AVGUST  2020.godine

24 avgust  – Odsjek  Muzičar – (klavir,harmonika,gitara,violina,klarinet,solo pjevanje,flauta,truba,violončelo,udaraljke)

Pismeni rad iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti 24 avgust u 9 sati

Praktični ispit iz glavnog predmeta će se obaviti 24. avgusta sa početkom u 12 sati

(Raspored polaganja za odsjek Muzičar objavit će se na oglasnoj ploči)

24 avgust – Odsjek muzičar općeg smjera

Pismeni rad iz bosanskog ,hrvatskog i srpskog jezika i književnosti 24 avgust u 9 sati

              Praktični ispit za provjeru muzičkih sposobnosti ,Teorija muzike i Solfeđo počinje u 12

             sati

(Raspored i vrijeme polaganja za odsjek Muzičar općeg smjera , objavit će se na oglasnoj ploči škole)


PROGRAM  PRIJEMNOG  ISPITA

1.MUZIČAR(klavirist,gitarist,harmonikaš,flautist,violinist,klarinetist,pjevač,truba, violončelist , udaraljkaš)

Prijemni ispit se sastoji iz:

      –        Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti

      –        Praktični ispit iz glavnog predmeta (gradivo na nivou završnog razreda Osnovne              muzičke škole)

2.MUZIČAR OPĆEG SMJERA

Prijemni ispit za muzičara općeg smjera se sastoji iz:

–              Pismenog rada iz bosanskog,hrvatskog i srpskog  jezika i književnosti

–              Provjere muzičkih sposobnosti (sluh,ritam,muzička memorija)

–              Teorije muzike i solfeđa (osnovni teorijski pojmovi , ljestvica , intervali , akordi itd.)

D I R E K T O R

Dejan  Milkunić , prof.